סרטון תדמית למרכז לתמיכה לסטודנט 

הפקה | סאונד | עיצוב | עריכה | צילום | – אולפני צעד מציגים